Endokanabinoidní systém (ECS)

Složitý systém v lidském těle, který ovlivňuje mnoho důležitých funkcí, včetně toho, jak se člověk pohybuje, cítí a reaguje. Jeho součástí jsou endokanabinoidy, endokanabinoidní receptory a endokanabinoidní enzymy.

Endokanabinoidní systém (ECS) je komplexní systém buněčné signalizace, který byl identifikován počátkem 90. let 20. století vědci zkoumajícími THC. Odborníci se nadále snaží ECS plně pochopit. Zatím však víme, že hraje roli v regulaci řady funkcí a procesů, včetně:

  • spánku
  • nálady
  • chuti k jídlu
  • paměti
  • reprodukce a plodnosti


(ECS ve vašem těle existuje a je aktivní, i když konopí neužíváte.)

 

Více o endokanabinoidním systému naleznete zde